دوره آموزشی مدیریت زمان، انضباط فردی، تمرکز

آخرین مقالات

مدیریت زمان

مدیریت زمان | نقش تغذیه در مدیریت زمان

مدیریت زمان | تغذیه در مدیریت زمان بعضی مفاهیم انقدر به زمان ما اختصاص دارد که اگر به یک پیرمرد یا پیرزن ۷۰ ساله بگویی عاقل اندر سفیه ترین نگاه ممکن را به تو خواهد انداخت. یکی از این مفاهیم نقش داشتن تغذیه در مدیریت زمان است. نقشی که در ذهن... ادامه متن

برای تک تک مطالب سایت کلی زحمت کشیدیم. منصفانه کپی کنید :)