دوره آموزشی مدیریت زمان، انضباط فردی، تمرکز

آخرین مقالات

مدیریت زمان

چاشنی خلاقیت | لطفا دستت رو از روی اون دکمه ی قرمز لعنتی بردار!!!

چاشنی خلاقیت | دستت رو از روی اون دکمه ی قرمز لعنتی بردار!!! یه عده محقق روی یه مشت کبوتر بیچاره یه آزمایش انجام دادن. اونا یه تعداد کبوتر رو تو دو تا قفس گذاشتن. هر قفس یه دکمه سبر و یه دکمه قرمز داشت. تو یکی از قفس ها، اگه کبوتر به دکمه س... ادامه متن

برای تک تک مطالب سایت کلی زحمت کشیدیم. منصفانه کپی کنید :)