دوره آموزشی مدیریت زمان، انضباط فردی، تمرکز

آخرین مقالات

مدیریت زمان

خواب کافی | اگه می خوای موفق باشی باید خیلی خوب بخوابی!

خواب کافی | یه اصل مهم! اگه یکی ازم بپرسه: یکی از مهم ترین اصول موفقیت چیه؟ شک نکنید در جوابش میگم: «خواب»… بعد از صنعتی شدن دنیا، خواب شد دشمن سرمایه داری… خواب بیشتر یعنی کار کمتر؛ کار کمتر یعنی سود کمتر؛ سود کمتر یعنی سرمایه... ادامه متن

برای تک تک مطالب سایت کلی زحمت کشیدیم. منصفانه کپی کنید :)