باورهای غلط | اون شلوار قرمزِ لعنتی رو از پات در بیار!

باورهای غلط | اون شلوار قرمز لعنتی رو از پات در بیار!

هنوز جنگ جهانی اول (سال 1912) شروع نشده بود…

وزیر جنگ فرانسه، داشت از جبهه ی بالکان برمیگشت…

فکرش مشغول بود…

داشت به این فکر میکرد که برد اسلحه ها زیاد شده

و لازمه تو زمینه ی استتار کمی جدی تر باشن که از دید دشمن مخفی بمونن!

دیده شدن هر سرباز توی جنگ مساویه با کشته شدنش

وقتی داشت تو صندوقچه ی دانسته های ذهنش دنبال راه حل میگشت،

باورهای غلط | این چه لباسیه؟!

چشمش افتاد به یه سرباز فرانسوی با لباس آبی پر رنگ و شلوار قرمز!!

با خودش گفت این آدم از چند کیلومتری کاملا به چشم میاد!

آخه این چه لباسیه؟!

یاد لباس کم رنگ سربازای بلغار افتاد. بعد از برگشت به کشور،

پیشنهاد داد از این به بعد رنگ لباس سربازای فرانسوی به خاکستری – سبز تغییر کنه…

باورهای غلط | یه فاجعه ی ملّی!!!

سربازای فرانسوی زیر بار این تغییر رنگ نمیرفتن!

میگفتن غرور ملی ما خدشه دار میشه.

سرمون بره شلوار از پامون در نمیاریم!

روزنامه «اکو دو پاری» نوشت: «به فراموشی سپردن تمام آنچه رنگی است،

تمام آنچه به سربازان سیمای درخشان می بخشد؛

هم خلاف سلیقه ی فرانسوی است و هم خلاف عملکرد نظامی»!!

حتی وزیر جنگ قبلی فرانسه دست به میکروفون شد و گفت:

«حذف شلوار قرمز؟ هرگز! شلوار قرمز یعنی فرانسه»!

بعدتر که سربازای فرانسوی در مقابل بارش تیرهای

بی رحم آلمان ها مثل برگ های یه درخت کهنسال تو دل

پاییز میریختن هیچ کدومشون به این فکر نمی کرد

که شلوار قرمز (حیثیت فرانسه) چطور اون ها رو به کشتن داد!

باورهای غلط | اعتراف تلخ!

مسیمی وزیر جنگ فرانسه یه روزی از لاک تعصبش سر بیرون آورد و گفت:

«آن چسبیدن کورکورانه و ابلهانه به چشم گیرترین رنگ، عواقبی سخت در پی داشت»!!!

باورهای غلط | و اما، ما!

لازمه بگم یا خودتون فهمیدید که باید بگردید

و شلوارهای قرمز از پای باورهاتون بکنید

و اجازه بدید کمی حیثیت تون مخدوش بشه!

موفقیت گاهی یعنی خط خطی کردن همین حیثیت های خودساخته..

همین باورهای غلط …

Leave a Reply