تغییر در باور | اگه خواهان موفقیت هستی، لطفا سیم خارداری فکر نکن!

تغییر در باور | سیم خاردارهای زشت! بچه که بودیم میگفتن از ماه میشه دیوار چین…

قدرت باور | باور کن و موفق شو! باور کن و بدبخت شو!!

قدرت باور | رئیس جدید قبیله! قبیله ی سرخ پوست ها تازه رئیس باتجربه و کهن…
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://cdana.ir/?p=416