چاشنی خلاقیت | لطفا دستت رو از روی اون دکمه ی قرمز لعنتی بردار!!!

چاشنی خلاقیت | دستت رو از روی اون دکمه ی قرمز لعنتی بردار!!!

یه عده محقق روی یه مشت کبوتر بیچاره یه آزمایش انجام دادن.

اونا یه تعداد کبوتر رو تو دو تا قفس گذاشتن.

هر قفس یه دکمه سبر و یه دکمه قرمز داشت.

تو یکی از قفس ها، اگه کبوتر به دکمه سبز نوک میزد،

یه دونه براش بیرون می افتاد.

اما تو اون یکی قفس دکمه سبز گاهی دونه میداد و گاهی هم نه،

و به دست آوردن دانه تو این قفس محتاج تلاش زیاد و استقامت بود…

تو هر دو تا قفس، دکمه قرمز هیچ نقشی رو ایفا نمی کرد

و عملا من باب سرکار گذاشتن دوستان کبوتر قصه ی ما تعبیه شده بود!

هر دو دسته کبوتر بعد از مدتی فهمیدن که دکمه قرمز

سرکاریه و دیگه هیچ وقت بهش نوک نزدن.

چاشنی خلاقیت | تغییر شرایط

تا اینجای ماجرا همه چی خوش و خرم بود تا این که….

تا اینکه این دانشمندان عزیز! جای این دو دسته کبوتر رو عوض کردن.

شاید شما هم فکر کنید خو اتفاق خاصی نیفتاد، اما اتفاقا کلی اتفاق افتاد.

کبوترای قفسی که دکمه سبزش به بالا بالاها وصل بود و همیشه دونه میداد،

وقتی رفتن تو قفسی که دکمه سبزش اتصالی داشت، بعد از یه مدت

تلاش و دریافت پاداش کم، دیدن نمی تونن با شرایط کنار بیان.

پس شروع کردن به بی قراری و به همه جای قفس نوک میزدن!

چاشنی خلاقیت | دو نتیجه مهم!

از این آزمایش دوستان دانشمندمون میخوام دو تا نتیجه بگیرم:

تو زندگی ما، پر از دکمه های قرمزیه که میدونیم با فشار دادنش قرار نیست اتفاقی بیفته.

ولی نمی دونم چرا هی اصرار داریم که بازم فشارشون بدیم.

یکی از اصول مهم تو مدیریت زمان همینه. اگه فقط زمان هایی رو

که به فشار دادن دکمه های قرمز زندگی تون اختصاص میدیم، بذاریم

برای امتحان کردن دکمه های سبز (حتی با اتصالی هاش) کلی جلو می افتیم.

چاشنی خلاقیت | یه درد مشترک

نمی دونم این چه دردیه که دچارمون شده!!

دوس داریم یه جایی باشیم که دکمه سبزش همیشه دونه بده.

دقت کردید همه مون دنبال یه کار استخدامی و پشت میز نشینی

و حقوق و مزایای معلوم و … هستیم؟!

درسته که خیلی خوبه این کار، اما یادمون نره که باعث میشه تنبل بشیم.

کبوترای قفسی که دکمه سبزش همیشه وصل بود،

وقتی تو قفس دیگه قرار گرفتن، کم آوردن.

نتونستن با شرایط بسازن و به زبون خودشون شروع کردن به غُرغُر کردن.

چاشنی خلاقیت | در هر شرایطی تغییر کنید

حتی اگه شغل ثابت و حقوق معین دارید، تو همینی که هستید نمونید.

زندگی ما یه سیبه که از لحظه تولدمون بالا انداختنش

و یه روزی قراره بخوره زمین و متلاشی بشه؛

ولی این وسط قراره هزار تا چرخ هم بخوره.

اگه همیشه دنبال راحتی هستید، مطمئن باشید وقتی به قسمتای سخت زندگی رسیدید، کم میارید.

از طرفی چون خودتون رو به همون کار کوچولو و درآمدش محدود کردید،

هیچ وقت نمی تونید به ظرفیت ها و پتانسیل های عالی خودتون پی ببرید

و میشید یه پرنده ی زیبا که لذت پرواز رو به لذت خوردن

و آشامیدن به موقع (اما در قفس زرّین) ترجیح داده.

چاشنی خلاقیت | این طور باشید

کمی خلاق باشید
کمی تلاش کنید
کمی تخصص کسب کنید
به خالقتون توکل کنید
دست به زانو بگیرید و برید تو دل همه ی مشکلات
شک نکنید موفقیت براتون یه خاطره میشه

1 Comment

Join the discussion and tell us your opinion.

Leave a Reply