نقطه قوت | تو قوی تر از اونی هستی که هستی!

نقطه قوت | خودتخریبی!

با یه کوله بار حرفِ درشت (به خودش) اومد سمتم

آنچنان خودش رو ناتوان و نادان و بی اراده می دونست

که من مطمئن بودم یه ارتش آدم هم نمی تونه نظرش رو

راجع به خودش عوض کنه.

البته از حق نگذریم، همه مون همینیم! همینیم، یعنی

وقتی به دیگران میرسیم، سعی میکنیم رعایت آداب و ادب

کنیم و وقتی پای خودمون میاد وسط، میشیم جنایتکار و

سعی میکنیم تمام اصول مکالمه با جنایتکاران رو رعایت کنیم.

من نمی دونم کی به تو این حق رو داده که به خودت بگی:

«من ضعیفم! ناتوانم! هیچی نمیشم!» و…؟

چرا به مرغ همسایه میرسیم، غاز میشه و به غاز خودمون

میرسیم، مرغ هم نیست؟

نقطه قوت | بنویس!

یه درد مشترک داریم به اسم ننوشتن…

اگه بهت بگم 10 تا نقطه ضعفت رو بنویس، قلمت آنچنان

روی صفحه ی سفید کاغذ عقده هاش رو خالی میکنه که

جایی برای دوباره نوشتن نمونه!

اما اگه بهت بگم ده تا نقطه قوتت رو بنویس، ذهن و قلمت قفل میشه

مگه من نقطه قوت هم دارم؟

بهش میگم: «خانم تو آشزیت خوبه؟»

میگه: «آره. همه میگن خیلی خوبه»

میگم: «این یه نقطه قوته!»

میگه: «مگه آشپزی هم نقطه قوته؟؟!»

میگم: «انقدر آدم میشناسم که با آشپزی به هر چی که خواستن رسیدن که نگو و نپرس»

واقعا همینه ها! شما هر آدم موفقی رو تو هر کنجی از دنیا

پیدا کن و بگو: «چی این رو انقدر موفق کرده؟»

میبینی روی چیزی که تو هم داری تمرکز کرده و موفق شده.

فلان آشپز معروف که هر جایی افتخار نمیده آشپزی کنه

یه روزی مثل تو بود، اما با این تفاوت که میگفت: «آشپزی یه نقطه قوته»

اون روی نقطه قوتش تمرکز کرد و شد این…

و تو حتی اون رو نقطه قوت نمی دونی!!

اونی که خوشتیپه، خوش چهره س، خوش صداس، حافظه خوبی داره

ریاضیش خوبه، کنجکاوه، هنرمند خوبیه، گرافیست خوبیه

به کامپیوتر علاقه داره، رانندگی بلده، میتونه راه بره، میتونه بِدَوِ

تو شبکه های مجازی فعاله، بلده بنویسه، بلده شعر بگه …

بازم بگم؟

چند تا از موارد بالا رو تو داری؟

چند تاش رو نقطه قوت میدونی؟

میدونی تو همین دنیای به همین پهناوری، هر کدوم از موارد بالا

تونسته کلی آدم رو به کلی چیز برسونه؟

فقط یه فرق بین تو و اون آدم هست: اون نقطه قوتش رو پذیرفت

و روش سرمایه گذاری کرد و بهش متعهد موند…

اون وقت من باید بشینم با تو کلی بحث و کلنجار داشته باشم

که فقط قبول کنی این موارد هم می تونن نقطه قوت باشن!

لطفا 10 نقطه قوتت رو بنویس!

 

Leave a Reply