نمایش یک نتیجه

فن بیان، زبان بدن، مذاکره، گفتگو مناظره، متقاعدسازی

دوره شاه کلید

بدون امتیاز 0 رای
فن بیان، زبان بدن، مذاکره، متقاعدسازی، گفتگو و مناظره و کلی مهارت دیگه، تو زندگی از نون شب واجب تر هستن. کجا اینا رو بهمون یاد دادن؟! من یادت میدم
1,700,000 تومان