دوره آموزشی مدیریت زمان، انضباط فردی، تمرکز

بدون امتیاز 0 رای
۲۸۰,۰۰۰ تومان

در این آموزش به شما یاد میدهم چطور زمان خود را مدیریت کنید و به این مدیریت زمان تعهد داشته باشید.

121
۲۸۰,۰۰۰ تومان