روش های تندخوانی | تمرین خواندن با ریتم ثانیه ای

روش های تندخوانی : خواندن با ریتم

یکی از نکات مهم در روش های تندخوانی ، بالا بردن سرعت چشم است.

اولین تمرین در راستای بالا بردن سرعت چشم،

دید زدن متن با ریتم های ثانیه‌ای است.

در این تمرین هدف ما بالا بردن سرعت چشم است.

ابتدا درکی از مطالب وجود نخواهد داشت و به مرور

درک مطلب به این روش اضافه می شود.

ریتم یک ثانیه ای:

50 صفحه را انتخاب کنید و هر ثانیه یک صفحه را ورق بزنید.

در این روش شما در هر یک ثانیه نگاهتان از ابتدا تا انتهای یک صفحه

از متن حرکت خواهد کرد.

در ریتم یک ثانیه ای درک مطلب نزدیک به صفر است

و ما هم دنبال درک مطلب نیستیم، تنها هدف ما نگاه کردن شما

به تمام متن صفحه در یک ثانیه است.

در این روش سعی کنید چشم تان کلمات را ببیند اما نیاز به درک نیست.

ریتم دو ثانیه ای:

پنجاه صفحه قبل را، اینبار با مکث دو ثانیه برای هر صفحه مجدداً مرور کنید.

سعی کنید از انگشت یا یک شیء مانند خودکار، به عنوان راهنما استفاده کرده

و حرکت چشم خود را با راهنما مطابق کنید. در این ریتم شما در حد چند کلمه

از هر متن درک خواهید کرد. این چند کلمه می تواند عناوین، تاریخ ها، تصاویر،روش های تندخوانی

نمودارها یا حتی کلمات معمولی داخل متن باشد،

اما دید بسیاری کلی نسبت به متن کتاب به شما خواهد داد. روش های تندخوانی

ریتم چهار ثانیه ای:

اصول گفته شده در ریتم دو ثانیه ای را بر همان 50 صفحه پیاده کنید.روش های تندخوانی

در انتهای مرورتان، درک مطلب خود را بررسی کنید.

برای فهمیدن میزان درک مطلب تان در این ریتم، روی یک کاغذ

بین سه تا پنج سطر در مورد 50 صفحه ای که خواندید مطلب بنویسید.

دقت داشته باشید که نوشتن این چند خط از خواندن 50 صفحه در تمرین تان،

کم اهمیت تر نیست. پس اگر ننوشتید، بدانید که تمرین تان را ناقص گذاشته اید.

در حرکت انگشت تان در صفحه، از الگوهای متفاوتی که در ادامه گفته می شود استفاده کنید.

این تمرین را در ریتم های 6، 10، 15 و 20 ثانیه ای هم می توانید تکرار کنید.

اما میزان بالا بردن زمان ریتم را به همراه مکتوب کردن میزان درک مطلب، به خودتان واگذار می کنم.

ریتم های ثانیه ای در روش های تندخوانی از مرحله ی بالا بردن سرعت چشم

تا مرحله ی همراه کردن دقت با سرعت باید با تمرین پیش رود.

دقت کنید که این تمرین تنها تمرینی نیست که برای تندخوانی انجام میدهیم.

اما باید هر روز این تمرین را به همراه دیگر تمرین هایی که در روش های تندخوانی

به شما خواهیم گفت انجام دهید.

Leave a Reply