برهان قاطع | آیا شما براهین قاطع زندگی خودتون رو میشناسید؟

برهان قاطع | آیا شما تو زندگی تون برهانهای قاطع دارید؟!

شیخ هر شب علیه پیروان یه تفکر خاص سخنرانی های

تند و کوبنده و آتشینی ایراد میکرد.

این در حالی بود که تعدادی از پیروان اون تفکر هم پای منبر شیخ بودن.

این جریان مدتی به همین منوال ادامه داشت

تا این که یه شب یه اتفاق عجیب افتاد!

شیخ منبر رفت و بر خلاف هر شب گفت:

دیشب با یه برهان قاطع بر من ثابت شد که پیروان

فلان تفکر (که هر شب به باد اقسام انتقادات و تکفیرها میگرفتشون)

بر حق هستن و از امشب دیگه پیروان این فکر رو

تکفیر نمی کنم بلکه تأیید هم می کنم!!

برهان قاطع | شب قبل

(فلش بک به زمانی که بر شیخ برهان قاطع اقامه شد):

شیخ بعد از سخنرانی تند و آتشینش علیه اون تفکر، داشت

با آرامش تو دل شب به سمت منزل حرکت میکرد.

از دل سیاهی شب مرد قوی هیکلی با یه شمشیر شیخ

رو کنج دیواری کشید و شمشیر به گلوی شیخ گذاشت

و خیلی قاطع و جدی بهش گفت: از امشب مذهب و تفکر ما هم بر حقه …

برهان قاطع | یک مثال کوچیک

یاد اینایی بیفتیم که وقتی ایران سر میز مذاکره باهاشون

میشینه چنان بادی به غبغب میندازن و دم از حمایت

بی چون و چرا از ایران میزنن که آدم احساس غرور ملیش گل میکنه!

اما یکی دو روز بعد ورق برمیگرده و همون هایی که دم از

حمایت از ایران میزدن میشن جزء تحریم کننده های ایران…

شک نکنید ” برهان قاطع ” آمریکا به تنشون خورده!!

برهان قاطع | من و تو شیفته ایم

همه ی ما شیفته ی رسیدن به موفقیت هستیم؛

اما فراموش نکنید دنیا سرشاره از ” برهان قاطع ”

که چشم باز میکنیم و میبینیم 180 درجه برگشتیم

و داریم خرامان خرامان دور میشیم از هدف

و نزدیک میشیم به ناکجاخراب!

هنر یه آدم موفق اینه که برهانهای قاطع این

دنیای بزرگ رو بشناسه و مراقبشون باشه!

خدا همه مونو از شر براهین قاطع برهاند!

 

Leave a Reply