مهارت ارتباطی | چرا باید مهارت های خودمون رو ارتقاء بدیم؟

مهارت ارتباطی | یاد بگیر!

یاد گرفتن در ارتباط مؤثر بسیار مهم است.

چرا باید در زمینه ارتباطی آموزش ببینیم و اگه

آموزش نبینیم چه اثرات منفی ای برای ما به همراه خواهد داشت؟

مغز ما در یک تقسیم بندی به دو قسمت «مغز جدید» و «مغز قدیم» تقسیم بندی میشه.

مغز جدید کارش یادگرفتن، مسائل مربوط به حافظه و … هست.

مغز قدیم قسمتیه که کارهای غیر ارادی ما اونجا انجام میشه.

مغز قدیم آموزش پذیر نیست و صرفا به صورت غیر ارادی کار میکنه.

مهارت ارتباطی | استراتژی مغز قدیم!

وقتی با چالش و مشکلی در زندگی مواجه میشیم

مغز قدیم یکی از دو اقدام پیش فرض خودش رو انجام میده:

  1. حمله
  2. فرار

وقتی توان مقابله رو داشته باشه با حمله و پرخاش با اون

چالش مواجه میشه و اگه توان مقابله رو نداشته باشه، فرار میکنه.

این حمله و فرار تو زندگی های ما در قالب سکوت یا پرخاش خودش رو بروز میده.

اما مغز قدیم قبل از این که یکی از این دو اقدام پیش فرض خودش رو

عملیاتی کنه به سراغ مغزجدید میره که محل آموزش های ماست.

مهارت ارتباطی | مغز قدیم و آموزش!

اگه درمورد اون مشکل آموزشی رو پیدا کنه،

اون رو اجرایی میکنه و اگر مهارت و آموزشی در اون مورد نباشه،

یکی از دو اقدام پیش فرض خودش رو به جریان میندازه.

فرض کنید به سبک زندگی شما انتقادی میشه.

اگه مهارت حل تعارض و جواب دادن به طرف مقابل رو داشته باشید،

به بهترین شکل جواب میدید و سوء ظن رو رفع میکنید.

اما اگر توانایی حل تعارض رو نداشته باشید،

یا با سکوت و انزوا فرار میکنید و یا با پرخاش و فحاشی، حمله میکنید.

متأسفانه بخش اعظم جامعه به دلیل کمبود مهارت های ارتباطی،

پرخاش گری میکنن و مشکل معمولا حل نمیشه.

مهارت های ارتباطی | ریشه مشکلات ما!

خیلی از مشکلات زوجین به عدم مهارت لازم

در چگونگی ارتباط مؤثر با همسر برمیگرده.

مهارت هایی مثل نه گفتن، نه شنیدن، انتقاد کردن، درخواست کردن و …

از مهارت های لازم برای زندگی اجتماعی ماست.

این مهارت ها رو به صورت رایگان در دوره آموزشی ارتباط مؤثر به شما یاد میدم.

محمدصادق حیدری

Leave a Reply