نظر دیگران | لطفا اسیر تله ی تصور دیگران نشو تا موفق شی!

نظر دیگران | اسیر تله ی تصور دیگران نشو!

فک کن چهار تا دنیا وجود داره که تو می تونی انتخاب کنی تو کدومش زندگی کنی

این چهار دنیا می تونه عامل سعادت و باشه و همچنین عامل بدبختی تو!

نظر دیگران | چهار دنیا!

اول: دنیای منِ واقعی: برداشتی که از وضعیت موجودِ فعلیِ خودتون دارید.

دوم: دنیای منِ مطلوب: چیزی که دوست دارید بهش تبدیل بشید (وضعیت مطلوب و رؤیایی تون)

سوم: دنیایِ منِ دیگران: برداشتی که دیگران از من دارن

چهارم: دنیایِ منِ مطلوبِ دیگران: چیزی که دیگران دوست دارن من بهش تبدیل بشم.

(وضعیت مطلوب من از نگاه دیگران)

نظر دیگران | عامل موفقیت!

اون چیزی که میتونه عامل موفقیت ما تو زندگی مون باشه اینه

که تمرکزمون رو تو زندگی رو کدوم یک از این دنیاها بذاریم!

شک نکنید که ذهن تون دائم تو یکی از این دنیاها سیر میکنه!

نظر دیگران | دو دنیای اول

کسایی که تو دنیای اول و دوم زندگی می کنن به مفهوم

«منی که هستم» و «منی که میتونم باشم»

تمرکز دارن و سعی می کنن از دنیای اول به دنیای دوم مهاجرت کنن!

تمام دغدغه شون اینه که به مطلوب شون برسن!

نظر دیگران | دو دنیای دوم

کسایی که تو دنیای سوم و چهارم زندگی میکنن

مدام نگرانِ تصور دیگران از خودشون هستن!

مدام اضطراب دارن که آیا همسایه م از من ناراحت نیست؟

دوستم از پوششم خوشش میاد؟ همکارم این رفتار من رو می پسنده؟ و…

این افراد معمولا پریشان هستن،

چون مدام تو اضطرابِ نظر دیگرانن و این اضطراب تا بینهایت پیشنهاد و نظر ادامه داره!!

پس یکی از مهم ترین دلایل عدم تمرکز و آرامش ما،

سیر کردن تو دنیای سوم و چهارمِ!

نظر دیگران | اثر نظر دیگران!

خیلی از مسیرهامون رو به خاطر نگاه دیگران انتخاب میکنیم یا تغییر میدیم!

پس درگیر «تله ی تصور دیگران» هستیم!

تو این مواقع، به سلیقه ی دیگران لباس می پوشیم،

رنگ بندی زندگی مون رو تغییر میدیم،

غذا میخوریم و حتی سنگ قبر انتخاب میکنیم!!!

وقتی که از این تله فرار کردید میتونید اولین بارقه های آرامش رو ببینید!

نظر دیگران | اهمیت نظر دیگران!

این حرف ها به این معنی نیست که نظر دیگران

براتون مهم نباشه یا از دیگران مشورت نگیریم و هر کاری دلمون خواست بکنیم!

معنی حرف هام اینه که عاقلانه و با مشورت و تحقیق هدف هامون

رو معین کنیم و بدون تمرکز بر دیگران ونظر اونا مسیرمون رو ادامه بدیم!

Leave a Reply