تغییر در باور | اگه خواهان موفقیت هستی، لطفا سیم خارداری فکر نکن!

تغییر در باور | سیم خاردارهای زشت!

بچه که بودیم میگفتن از ماه میشه دیوار چین رو دید!!

بعدها ناسا این قضیه رو منکر شد و گفت اگه چیزی با

چشم غیر مسلح از ماه قابل دیدن باشه، مرز 3300 متری

بین هند و پاکستانه که تو شب چراغ هاش روشنه!

البته تو روز دیگه این منظره ی زیبا رو نمیشه دید و

فقط باید چشم دوخت به سیم های خاردار درهم تنیده!

تغییر در باور | جبر جغرافیا!

اصلا چرا دور مرزها سیم خاردار میکشن؟!

چرا باید یک متر این ورتر خاک یکی بشه ایرانی و یک متر اون ورتر خاک یکی بشه عراقی؟

مگه بین ما دو نفر چقدر تفاوت وجود داره؟

نمی دونم! شاید راست میگن که جغرافیا سرنوشت ماست!!

جبر جغرافیایی همیشه حاکم بر تفکرات ما بوده!

تغییر در باور | تفکر قبیله ای!

این نوع تفکر تفکر امپراطوری و قبیله ای بوده!

یعنی اگه امپراطورِ حاکم بر فکر شما بگه با امپراطور شماره 1 باید

خوب بود و با امپراطور شماره 2 بد، از سطوح بالای امپراطوری به

سمت پایین این تفکر نهادینه میشه. حاکمان، مردم، رسانه ها و…

به خودت میای و میبینی خوب های امپراطوری شماره 1 رو خوب

میدونی و بدهاش رو بد… میبینی باهاشون معامله میکنی و

معامله باهاشون رو می پسندی و همه ی این ها در مورد امپراطوری شماره 2 برعکسه!!

تو زندگی های قبیله ای وقتی یک نفر از قبلیه شماره 1 کشته میشد،

اعضای اون قبیله حتما یک نفر از قبیله ی قاتل رو میکشتن!

اصلا مهم نبود که اون فرد گناه کار هست یا نه! تکفر امپراطوری باعث ایجاد یکپارچگی عمومی میشه!

اما به مرور داره این تفکر رنگ خودش رو از دست میده…

تغییر در باور |تفکر شبکه ای!

مردم دارن لایه ای و شبکه ای فکر میکنن.

یعنی کنج خونه ت نشستی، برنامه نویس یه شرکت تو استرالیا هستی،

تو فیسبوک ده ها دوست نزدیک از پنج قاره داری،

شهروند مجازی یه کشور دیگه بحساب میای و داری هر ماه به

حساب ده تا بچه از چند کشور مختلف (تحت عنوان فرزندخوانده) کمک مالی واریز میکنی…

بخوای یا نخوای مجبوری از تفکر سیم خارداری قبلی کمی فاصله بگیری و شبکه ای فکر کنی.

خیلی وقت ها موفق نشدن هامون بند به یکی از خارهای همین سیم خاردارهاست!

موفق نمیشه آدمی که تو دنیای شبکه ای داره سیم

خارداری زندگی میکنه، ارتباط میگیره، معامله میکنه و فکر میکنه!

Leave a Reply