عامل شکست | مراقب هستی که دچار سندروم دسته بندی نشی؟!

عوامل شکست | قبل از شروع یه سر به قبرستان بزن!!

عوامل بدبختی | می دونستید چه کسانی ما رو عقده ای بار آوردن؟

رسیدن به هدف | اگه نمی تونی صبر کنی، لطفا خودکشی کن!!

موانع تحول | پاداش غلط برای کار غلط یکی از موانع بزرگ موفقیته!

موانع تحول | تا حالا به خاطر رفتار غلط تون تشویق شدید؟؟!

نسل سوخته | به نظر شما کوسه ها قاتل ترند یا گوشی موبایل؟!

تجمل گرایی | با خریدن یه پیراهن می تونی به خاک سیاه بشینی !!!

تجمل گرایی | گاهی خریدن یه پیراهن فاخر باید یه اتاق فاخر، یه میز فاخر، یه صندلی فاخر و حتی یه خودنویس فاخر داشته

برهان قاطع | آیا شما براهین قاطع زندگی خودتون رو میشناسید؟

موفقیت یه جاده ی هموار نیست. کلی مانع سر راه شما قرار گرفتن که نذارن شما به موفقیت برسید. باید حتما موانع و راه های مقابله با اون ها رو بنشاسید

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://cdana.ir/?p=362