خیلی وقت ها باورهای ما مثل سرعت گیر تو مسیر موفقیت ما قرار گرفتن و نمیذارن وقتی که باید برسیم، برسیم… گاهی لازمه باورهامون رو یه دور بریزیم کف ذهن مون و دونه دونه خراباش رو بریزیم دور…

برای تک تک مطالب سایت کلی زحمت کشیدیم. منصفانه کپی کنید :)